DELF-DALF: resultats

 


RESULTATS DELF SCOLAIRE:

Es publiquen a la web específica del DELF Scolaire a Catalunya: www.delfscolaire.cat


RESULTATS DELF-DALF, DELF JUNIOR, DELF PRIM:

Últims diplomes arribats, disponibles per a recollida: 

DELF-DALF FEBRER 2018

DELF PRO MARÇ 2018 

Podeu recollir el vostre diploma personalment (no hi oblideu el DNI!), o autoritzar altra persona amb aquesta butlleta