Estiu

Plaq-Af-Cours-fr-ete-18-web

 

cursos-estiu-alliance-francaise

L’estiu és el moment de fer un gran pas endavant, amb els intensius en francès per a nens (5-11 anys) i joves (12-17 anys).

ESTIU 2018: HORARIS, PREUS

DURADA: 5 setmanes (l’última del juny i les quatre del juliol), en horari de matí (4 hores diàries). És possible fer-hi una inscripció completa o parcial (només una, dues, tres o quatre setmanes, fins i tot intercalades).

GRUPS: són d’un màxim de 12 participants i van a càrrec dels docents que fan cursos júniors durant l’any escolar a l’Alliance Française: professors titulats, francòfons i experimentats en l’ensenyament del francès per a nens i joves.

LLOC: les sales estan climatitzades i equipades amb pissarres electròniques. A més, els grups disposen en exclusiva de la terrassa de la Casa Taulé, amb tendals i completament tancada, per als moments d’esbarjo. Puntualment s’hi fan sortides, amb la corresponent informació i prèvia autorització.

·

ELS TALLERS PER A NENS

cursos-nens-tallers-tematics-alliance-francaiseEls grups s’hi formen en funció de l’edat i la maduresa dels participants. Al voltant d’un gran tema (per exemple, l’art, els animals, el circ, els personatges de conte…) i sempre privilegiant l’expressió oral, cada setmana es treballen diferents competències lingüístiques. Els nens se submergeixen en un univers lingüístic nou, ple de possibilitats i estímuls.

Amb activitats molt variades, el matí passarà volant: expressar-se, fabricar, explorar, cantar, pintar… i sobre tot, jugar. A través del joc, els nens adquireixen competències comunicatives sense adonar-se’n: seran capaços de parlar de sí mateixos i del seu entorn, descriure persones i objectes, indicar accions i moviments, explicar sentiments i sensacions… en francès!

És el moment idoni per introduir o fer guanyar soltesa en la llengua francesa als més petits, assegurant-s’hi que ho passaran d’allò més bé.

 ·

ELS CURSOS PER A JOVES

cursos-joves-estiu-radio-alliance-francaise-sabadellEls grups s’hi formen a partir de proves de nivell. Aquests cursos de 100 hores, harmonitzats amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, estan pensats per consolidar particularment l’expressió i la comprensió orals, tot i que s’hi treballen també les competències escrites.

Un projecte concret que progressa setmana a setmana vertebra el curs, i exigeix la implicació activa de cada participant (per exemple, filmar i subtitular un curtmetratge, crear una emissora de ràdio…).

És el moment idoni per donar una bona empenta al nivell de cada participant, i d’avançar significativament en llengua francesa si no s’estudia durant l’any escolar. La sessió del setembre dels diplomes DELF júnior pot ser la més indicada per validar oficialment aquests coneixements.

Llegir més sobre cursos per a nens i joves