5-11 anys, 12-17 anys

DELS 5 ALS 11 ANYS

Desenvolupar la creativitat, compartir, créixer amb un altre idioma.

Impliquem el vostre fill atorgant-li un paper actiu en el seu aprenentatge.

Això s’aconsegueix, primer, creant situacions en les quals ha d’intercanviar informació amb els seus companys, i trobant la manera que no pugui recórrer al seu idioma matern: d’aquesta manera el procés d’aprenentatge és a la vegada més eficaç i menys visible. En lloc de rebre continguts de manera passiva, està sempre en situació real de resoldre un problema amb els seus recursos.

Desprès, sistematitzem amb la seva ajuda els coneixements adquirits : ell és prou llest com per ser capaç de trobar la regla gramatical que explica com s’ha de dir alguna cosa. I per fi, ell s’autoavalua amb l’ajuda del professor, de tal manera que sigui conscient d’allò que és capaç de fer en diverses situacions.

En definitiva, proposem un ensenyament que se centra sobre els savoir-faire del nen i el farà progressar al seu propi ritme, reforçant de pas la seva consciència d’allò que és capaç de fer.

Llegir més sobre cursos per a nens i joves

DELS 12 ALS 17 ANYS

joves-estiux3

Com a complement de les activitats escolars, una segona o tercera llengua estrangera en un ambient distès i amb un mètode rigorós.

Desprès de l’escola cal que la classe a l’Alliance sigui agradable, i l’ensenyament, divertit. Perquè treballar de manera lúdica és més eficaç.

L’aprenentatge es fa en immersió completa, i en un context totalment francòfon.

Si el vostre fill va començar a estudiar el francès als 7 o 8 anys, en aquesta etapa de l’adolescència arribarà a un nivell alt de domini de l’idioma: desprès de 2 o 3 anys, podrà expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faci possible una interacció amb parlants francòfons sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Podrà parlar i escriure clarament, i amb detalls, sobre una àmplia gamma de temes, i expressar un punt de vista sobre una qüestió tot exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Si aquesta és la etapa on inicia el seu aprenentatge del francès, al cap de 4 cursos podrà fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla francès. Podrà parlar de manera coherent sobre temes familiars o d’interès personal. Podrà descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les seves opinions i projectes de manera breu.

Llegir més sobre cursos per a nens i joves

Avís legal