Pedagogia AF

classe alliance francaise sabadell

Primer, la comunicació, per sobre de la correcció lingüística.

Estrany? No: si algú m’explica com arribar a casa seva i seguint les seves indicacions hi arribo, vol dir que és capaç d’orientar algú en francès, tot i que faci errors. A l’Alliance Française ens cuidem de formar gent capaç de comunicar en situacions reals.

Això no significa pas que descuidem la gramàtica, sinó que entenem que, com el lèxic, és una eina al servei de la comunicació, i no pas l’objectiu final de l’aprenentatge. La correcció gramatical, absolutament necessària per parlar amb claredat i fer front a situacions cada vegada més complexes a mesura que es va progressant, s’adquireix mitjançant un mètode de comprovada eficàcia: primer practiquem, segon reflexionem, tercer sistematitzem, i quart assegurem l’adquisició de reflexes adequats mitjançant activitats que no deixin temps per pensar : diàlegs improvisats, jocs, etc.

Les activitats proposades a classe impliquen intercanvis autèntics on els participants interactuen de forma natural en francès.

Des del primer moment, les nostres formacions es realitzen totalment en francès. Adquirireu eines per poder comunicar-vos entre vosaltres en francès des de l’inici: amb coses molt senzilles primerament, i cada vegada més complexes després.

Les activitats elaborades pels professors de l’Alliance Française estan pensades per provocar situacions on l’intercanvi d’informació en francès sigui una necessitat: d’aquesta manera aprendreu practicant, i ho fareu el doble de ràpid!

La màxima eficàcia s’obté amb la realització de tasques complementàries fora de l’aula.

A l’Alliance Française dediquem tot el temps dins de l’aula a activitats per les quals el professor és imprescindible: explicar, fer parlar i corregir. Per això tenim el costum de demanar als participants fer a casa tots els treballs que no necessiten la presència d’un professor. Llegir textos, fer redaccions o exercicis, que el vostre professor corregirà i us comentarà de forma personalitzada.

També us proposem recursos complementaris per a accelerar la vostra progressió: mediateca, bibliografies per nivell, webs en francès, i com no, tota la nostra programació cultural en francès per tenir ocasió de practicar amb artistes i conferenciants francòfons. Per exemple, recentmenttrobada amb Jocelyn Landois.

L’avaluació porta tant sobre la capacitat de comunicar-se com sobre el domini de l’idioma.

El sistema d’avaluacions de l’Alliance Française us donarà en finalitzar la vostra formació una visió clara, contrastada i pràctica del nivell assolit i de la vostra capacitat per comunicar-vos en situacions reals.

Una avaluació pràctica: en conformitat amb la nostra manera d’entendre l’aprenentatge, les nostres avaluacions posen l’accent sobre les competències pràctiques adquirides, del tipus “Pot explicar perquè alguna cosa planteja problemes, discutir què cal fer a continuació, comparar i contrastar alternatives. Pot comentar breument el punt de vista dels altres”.

Una visió contrastada: les avaluacions són conformes al Marc Europeu de Referència per a l’ensenyament d’idiomes. Els nivells i els descriptors de francès son idèntics als d’alemany, anglès o italià. D’aquesta manera podreu comparar fàcilment el vostre domini de diferents idiomes.

Un balanç clar: les avaluacions, que podeu obtenir tant en català com en espanyol o en francès, segons a qui les voleu ensenyar, fan aparèixer clarament tant el nivell assolit en capacitat de comunicar (5 competències de comprensió, expressió i interacció) com en domini de l’idioma (lèxic, control gramatical i pronunciació). D’aquesta manera, podreu explicar exactament què sabeu fer en francès fins i tot a persones que no el parlen.