Nivells i pla d’estudis

cecrprogression

No sabeu quin és el vostre nivell? A sota teniu una breu descripció de tots els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, i aquí trobareu el programa complet dels nostres cursos.

Podeu escriure a infocursos@afsabadell.org per demanar cita per fer una prova de nivell.

Nivell A1 Per a principiants.

Nivell A2 Per a qui sàpiga comunicar-se de forma elemental i satisfer les primeres necessitats en francès.

Nivell B1.1 Per a qui sàpiga intercanviar informacions senzilles i directes sobre temes familiars i habituals.

Nivell B1.2 Per a qui sàpiga descriure experiències, projectes, i sigui capaç de fer front a la majoria de situacions al llarg d’un viatge.

Nivell B2.1 Per a qui sàpiga comunicar-se amb comoditat en situacions estàndards i intercanviar amb relativa facilitat amb francòfons.

Nivell B2.2 Per a qui pugui intercanviar de manera clara i detallada sobre temes tècnics o abstractes amb un francòfon sense que suposi un esforç per ningú, i argumentar de manera convincent.

Nivell C1.1 Per a qui pugui comunicar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, i fer front hàbilment a tot tipus de situacions.

Nivell C1.2 Per a qui sàpiga fer un ús eficaç del francès davant de qualsevol públic, jugant amb els registres i adaptant el discurs segons les necessitats del públic.

Nivell C2 Per a qui pugui trobar-se en situacions molt difícils o de gran tensió (ex: negociació) sense estar mai en situació d’inferioritat per qüestions lingüístiques. Assolir aquest nivell requereix un esforç personal molt significatiu i/o viure en un país francòfon.

Recordeu que, per anar avançant en aquests nivells, disposeu de diferents ritmes (cursos anuals, quadrimestrals i d’estiu per al adults; cursos anuals i d’estiu per als nens i joves): la vostra progressió només dependrà de quant de temps hi dediqueu.

Avís legal