L’equip docent

classe-pati-alliance-sabadell

La coordinació pedagògica

· Selecciona els nous professors · Estableix els temaris i les progressions per nivell · Selecciona els materials emprats durant la formació · Elabora les avaluacions · Assessora els professors sobre pedagogia o material didàctic · Dissenya el pla anual de formació del professorat · Estableix el sistema de relleu entre professors per assegurar eventuals substitucions · Vincula les activitats culturals del centre amb la pedagogia · Imparteix formacions a professors, i classes a estudiants

L’Alliance Française Sabadell té dos coordinadors per a dues àrees : francès general i per a empreses, i francès per a nens i joves. Els coordinadors són diplomats, autors reconeguts de llibres de text i especialitzats en el seu domini.

Els professors

Els nostres professors, a més de francòfons, són tots especialitzats en l’ensenyament del francès com a llengua estrangera. Demanem un Màster 1 de “Français Langue Étrangère” i una experiència prèvia en una altra Alliance Française o un establiment similar.

Les pràctiques

Alliance Française de Sabadell proposa vàries places de pràctiques l’any per a estudiants de Màster. Aquests secunden els coordinadors pedagògics, observen classes, i es fan càrrec d’algunes activitats sota supervisió del professor titular.

Si vous souhaitez travailler avec nous, envoyez votre CV et lettre de motivation à infocursos@afsabadell.org