DELF-DALF: resultats

DelfDalf-CMJN


RESULTATS DELF SCOLAIRE:

Es publiquen a la web específica del DELF Scolaire a Catalunya: www.delfscolaire.cat


RESULTATS DELF-DALF, DELF JUNIOR, DELF PRIM:

Últims diplomes arribats, disponibles per a recollida: JUNY 2017 

Aproximadament un mes després de finalitzar cada sessió DELF-DALF es publica aquí sota la llista d’aprovats (“admis”), identificats pel número de candidat. Atenció, un mes després de finalitzar la sessió completa (no un mes després d’haver fet l’examen escrit).

De dos a tres mesos després de la publicació d'”admis”, es posaran a disposició per a recollida els diplomes, on consta la nota numèrica obtinguda. S’avisarà de l’arribada dels diplomes a aquesta mateixa web. Podeu recollir el vostre diploma personalment (no hi oblideu el DNI!), o autoritzar altra persona amb aquesta butlleta

CONSULTA DE LLISTES D’APROVATS (“admis”):