DELF-DALF: resultats

DelfDalf-CMJN


RESULTATS DELF SCOLAIRE:

Es publiquen a la web específica del DELF Scolaire a Catalunya: www.delfscolaire.cat


RESULTATS DELF-DALF, DELF JUNIOR, DELF PRIM:

Últims diplomes arribats, disponibles per a recollida: DELF PRO MARÇ 2018 

Aproximadament un mes després de finalitzar cada sessió DELF-DALF, s’envia per correu electrònic el resultat “admis / non admis” a cada candidat. Només s’envien dos tipus de resultat: “admis” o “non admis”. (Atenció, es fa un mes després de finalitzar la sessió completa, no un mes després d’haver fet l’examen escrit).

De dos a tres mesos després de l’enviament dels “admis / non admis” es posaran a disposició per a recollida els diplomes, on consta la nota numèrica obtinguda. S’avisarà de l’arribada dels diplomes a aquesta mateixa web. Podeu recollir el vostre diploma personalment (no hi oblideu el DNI!), o autoritzar altra persona amb aquesta butlleta