DELF-DALF: inscripcions

CALENDARI I TARIFES 

Veure més baix els procediments d’inscripció

INFO-DELF-CALEND-TARIFS-2018-PRO2017

El calendari i tarifes venen fixats pel Servei de Cooperació i d’Acció cultural de l’Ambaixada de França (Service de Coopération et d’Action Culturelle, SCAC), i són inamovibles.

Preguntes? Escriviu-nos a infodelf@afsabadell.orgok-alliance-francaise-sabadell

COM INSCRIURE-S’HI

Per inscriure’s al DELF Scolaire, visiteu www.delfscolaire.cat. Per a la resta de modalitats, seguiu les instruccions següents.

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS

Es faran presencialment o a distància. Presencials: en qualsevol moment del període d’inscripcions. A distància: fins uns dies abans del tancament del període (consultar data exacta per a cada sessió).

Inscripcions presencials:

Podeu inscriure-us personalment o a través d’algú altre, en qualsevol moment del període. Presenteu aquest  FORMULARI o demaneu-nos-el per omplir a Secretaria, i aboneu en metàl·lic o amb targeta la tarifa de l’examen.

Inscripcions a distància:

Podeu inscriure-us a distància fins pocs dies del tancament del període general d’inscripcions (consulteu data exacta per a cada sessió). Descarregueu el FORMULARI i seguiu les instruccions que hi apareixen per realitzar la transferència bancària dels drets d’examen. Envieu el formulari i el justificant bancari a infodelf@afsabadell.org. Un cop verificada la transferència, rebreu la confirmació definitiva i el certificat d’inscripció en pdf.

Els estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya disposen d’un formulari UOC específic.

uoc-partner-alliance-française-sabadell

I després de la inscripció?

El certificat d’inscripció: És un document identificatiu que haureu de presentar (juntament amb DNI/NIE/Passaport) per a cadascuna de les proves, escrites o orals.

Les proves orals: a partir de la data comunicada en confirmar-vos la inscripció, adreceu-vos a Secretaria per tal de conèixer la cita que us ha estat assignada per a la prova oral.

INSCRIPCIONS DE GRUPS

Els professors de francès i/o els centres escolars poden inscriure els seus alumnes com a grup. Proposem un sistema d’inscripció a distància per a grans grups que simplifica la gestió, a més d’un seguit d’eines i formacions per donar suport al professorat: us en facilitarem els detalls a infodelf@afsabadell.org