Exàmens oficials

logos-tcf-delfdalf-ensemble

L’Alliance Française de Sabadell és centre oficial d’exàmens del Ministère de l’Éducation Nationale de França: DELF (Diplôme d’Études de Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), i TCF (Test de Connaissance du Français) en versió “Tous publics”, “Québec” (per als dossiers d’immigració) i “ANF” (accés a la nacionalitat francesa.

El DELF-DALF

Volies consultar…  resultats? inscripcions ? què és això?

Trobareu al web del CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques), l’organisme del Ministeri d’Educació francés que organitza el DELF-DALF arreu el món, la presentació de les proves: nivells dels diplomes, models d’examen, bibliografia recomanada, etc:

DELF présentation en français
DALF présentation en français
DELF Junior (12-18 anys) présentation en français
DELF Prim (8-12 anys) présentation en français
DELF Scolaire (alumnes d’escoles públiques) présentation en français

EL TCF

Volies consultar calendaris i condicions d’inscripció?

TCF présentation en français: version TOUS PUBLICS, QUEBECANF

daefle-alliance-francaise-sabadell

A més d’aquests certificats oficials, l’Alliance Française Sabadell també col·labora amb l’Alliance Française Paris Ile-de-France i el CNED francès (Centre National d’Enseignement à Distance) per als exàmens de la formació DAEFLE, adreçats a futurs professors de francès.

Consulteu més informació DAEFLE aquí

examenes-universidades-alliance-francaise-sabadell

ALTRES INSTITUCIONS EDUCATIVES

Les Universitats franceses poden atorgar, als seus estudiants matriculats en la modalitat d’ensenyament a distància, la possibilitat de passar els seus exàmens a l’Alliance Française Sabadell. Consulteu amb la vostra Universitat.