Avís legal

proteccio-dades-alliance-francaise-sabadellEn compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministri a través de formularis, via telefònica o per correu electrònic seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’ALLIANCE FRANÇAISE SABADELL que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades personals seran utilitzats per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per ALLIANCE FRANÇAISE SABADELL, i per a l’enviament de comunicacions que poguessin ser del seu interès. Així mateix, l’informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement a allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant una carta que inclogui la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: ALLIANCE FRANÇAISE SABADELL, REF: PROTECCION DE DADES, C/ Sant Joan 35, 08202 Sabadell (Barcelona). L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ALLIANCE FRANÇAISE SABADELL o a qualsevol tercer, per subministrar dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En cas que l’usuari hi inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los d’allò establert en la present política de privadesa, sent l’únic responsable de la seva inclusió.